Διαχείριση χαρτιού στο Λόφο Ξενία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Διαχείριση χαρτιού στο Λόφο Ξενία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης (EL)

Παυλή, Κωνσταντίνα-Παναγιώτα

aegean

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας με τίτλο «Διαχείριση Χαρτιού στο Λόφο Ξενία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης», είναι η διεξαγωγή μίας μελέτης σχετικά με τη χρήση του χαρτιού, τις συνήθειες αλλά και τις προτιμήσεις των χρηστών που συγκροτούν την Πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για καταγραφή της ποσότητας ειδών χαρτιού από το τμήμα προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, καθώς και από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου και συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τις υπάρχουσες διαθέσιμες ποσότητες ειδών χαρτιού (χαρτί Α4, κόλλες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις, αριθμός φακέλων αλληλογραφίας, χαρτοπετσετών που χρησιμοποιούνται στη λέσχη, χαρτοπετσετών και χαρτιών υγείας που τοποθετούνται στις τουαλέτες, υλικών μάρκετινγκ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, όπως είναι η έκδοση τεύχους περιοδικού και οι προσκλήσεις που τυπώνονται για τις ορκωμοσίες καθώς και ο αριθμός των τεκμηρίων γκρίζας βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονική μορφή). Η συλλογή αυτών των στοιχείων, είχε ως σκοπό να γίνει μία ποσοτική προσέγγιση της ροής χαρτιού που εισέρχεται στο σύστημα, δηλαδή στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης. Επίσης, ένας άλλος ποσοτικός προσδιορισμός που επιδιώχθηκε μέσα από τη μεθοδολογία της μελέτης αυτής, ήταν η αποστολή δύο διαφορετικών ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, ένα που απευθύνεται στο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, αλλά και ένα άλλο που απευθύνεται στους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) και των έξι τμημάτων της Μυτιλήνης. Αυτό είχε ως στόχο τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με την ατομική χρήση του χαρτιού, τις συνήθειες, τη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις αλλά και τις προτάσεις των χρηστών για μείωση της κατανάλωσης χαρτιού στο Πανεπιστήμιο. Έπειτα από την επεξεργασία των απαντήσεων της ηλεκτρονικής έρευνας και μέσα από τις πρακτικές μείωσης χαρτιού που εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διεξάγονται κάποια συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για το Πανεπιστήμιο, με απώτερο σκοπό τη μείωση των αποβλήτων χαρτιού, τόσο για το χαρτί που χρησιμοποιείται στο γραφείο, όσο και για τις άλλες ποσότητες ειδών χαρτιού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης.

masterThesis

reduce paper use (EN)


2018-05-24


2022-05-31T12:11:08Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.