Εφαρμογή κριτηρίων πιστοποίησης πεζοπορικών διαδρομών με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.): η περίπτωση της νήσου Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εφαρμογή κριτηρίων πιστοποίησης πεζοπορικών διαδρομών με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.): η περίπτωση της νήσου Λέσβου (EL)

Χονδρονικόλα, Παναγιώτα

aegean

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής αποτελεί η αξιολόγηση τμημάτων του υφιστάμενου πεζοπορικού δικτύου της νήσου Λέσβου στην περιοχή της Αγιάσου, κάνοντας χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριών Συστημάτων (Geographic Information Systems – G.I.S). Συγκεκριμένα, η εν λόγω αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (European Ramblers Association) χωρίζεται στα εξής 3 στάδια I) ανεύρεση των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται II) αναζήτηση των κριτηρίων που παραλείπονται III) τελική αξιολόγηση των εξεταστέων πεζοπορικών τμημάτων της Νήσου Λέσβου. Ουσιαστικά, απώτερο στόχο της εργασίας αποτελεί η προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων για να λάβουν οι εξεταστέες περιοχές το πιστοποιητικό «Μονοπάτι Κορυφαίας Ποιότητας - το Καλύτερο της Ευρώπης» (Leading Quality Trails - Best of Europe LQT), και να συμπεριληφθεί το πεζοπορικό δίκτυο της Αγιάσου ανάμεσα στα μόλις 14 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πεζοπορικά μονοπάτια που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση. Τελικά προϊόντα αποτελούν ένας χάρτης που παρουσιάζει ολόκληρο το πεζοπορικό δίκτυο των μονοπατιών της Αγιάσου καθώς και άλλοι τρεις χάρτες που παρουσιάζουν τις τρεις εξεταστέες πεζοπορικές διαδρομές. Από τεχνικής πλευράς, οι χάρτες δημιουργήθηκαν στο λογισμικό πρόγραμμα ArcMap, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εργασία αυτή αποτελεί την βάση για την συνέχιση της προσπάθειας σχεδιασμού ενός δικτύου περιπατητικών διαδρομών με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με σκοπό την πιστοποίηση του από το Ευρωπαϊκό πρότυπο Leading Quality Trails.

masterThesis

G.I.S. (EL)
Lesvos (EL)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EL)
hiking (EL)
πεζοπορία (EL)
Λέσβος (EL)


2018-06-12


2022-05-31T12:11:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.