Ανάπλαση βιοκλιματικού σχεδιασμού σε ανοιχτό χώρο. Οδός Ερμού, Κομοτηνή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπλαση βιοκλιματικού σχεδιασμού σε ανοιχτό χώρο. Οδός Ερμού, Κομοτηνή (EL)

Μπαντούνας, Κωνσταντίνος

aegean

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι η βιβλιογραφική έρευνα που έγινε, εξηγώντας κάποιες βασικές έννοιες, σχετικές με το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στο τρίτο κεφάλαιο βρίσκονται, 7 είδη διαγραμμάτων που προέκυψαν από τις μετρήσεις (θερμοκρασία και σχετική υγρασία του αέρα, θερμοκρασία οδοστρώματος και τοίχων) που πραγματοποιήθηκαν στην οδό Ερμού, καθώς και ο σχολιασμός τους. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι η αποτύπωση των θέσεων και απόψεων των κατοίκων, των ιδιοκτητών καταστημάτων που βρίσκονται επί της Ερμού και της δημοτικής αρχής αναφορικά με μία ενδεχόμενη ανάπλαση στην Ερμού. Ο σχολιασμός των απόψεων των κατοίκων και των ιδιοκτητών καταστημάτων επί της Ερμού, βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν αντίστοιχα στις δύο ομάδες πολιτών ενώ ο σχολιασμός των θέσεων της δημοτικής αρχής βασίστηκε σε συνέντευξη που έγινε με τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, υποδομών και πολεοδομίας, Κομοτηνής, κ. Μουρτίδη Ιωάννη. Στην αρχή του κεφαλαίου υπάρχουν διαγράμματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκονται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Έπονται οι βιβλιογραφικές παραπομπές. Τέλος, υπάρχει ένα παραρτήμα. Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τις ερωτήσεις των δύο τύπων ερωτηματολογίων καθώς και την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο περιβάλλοντος κ. Μουρτίδη Ιωάννη.

masterThesis

βιοκλιματικός σχεδιασμός (EL)
ανάπλαση (EL)
αστικός ανοιχτός χώρος (EL)


2018-02-22


2022-05-31T12:11:51Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.