Το δημοτικό δίκτυο φωτισμού Λέσβου: ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτύπωση και παρακολούθηση με τη χρήση ΓΣΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το δημοτικό δίκτυο φωτισμού Λέσβου: ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτύπωση και παρακολούθηση με τη χρήση ΓΣΠ (EL)

Μακρή, Δέσποινα

aegean

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτύπωση και παρακολούθηση του δημοτικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Λέσβου με τη χρήση Γ.Σ.Π. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη αποτύπωση και στην κατηγοριοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά μιας εγκατάστασης οδοφωτισμού. Σε αυτά θα στηριχθεί και η δημιουργία ενός Γ.Σ.Π., και παρουσιάζονται στις εφαρμογές που μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο σύστημα με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και εισαχθεί σε αυτό. Επίσης το αντικείμενο της εργασίας έγκειται στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας επιλεγμένων λύσεων, μέσω μιας αρχικής εκτίμησης, για εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο φωτισμού οδών και πλατειών του Δήμου Λέσβου.

masterThesis

GIS (EL)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EL)
δίκτυο φωτισμού (EL)
ενέργεια (EL)
energy saving (EL)
εξοικονόμηση ενέγειας (EL)
street-lighting (EL)


2018-02


2022-05-31T12:12:00Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.