Ανάπλαση του υπαίθριου χώρου του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βιοκλιματικά κριτήρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπλαση του υπαίθριου χώρου του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βιοκλιματικά κριτήρια (EL)

Φαλούτσου, Μαρία

aegean

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ανάπλασης του προαύλιου χώρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει έδρα την Μυτιλήνη. Στόχος είναι η ανάπλαση του σημερινού προαύλιου χώρου με την χρήση της βλάστησης, για την βελτίωση των συνθηκών θερμικής, ακουστικής και οπτικής άνεσης. Πραγματοποιήθηκε αρχικά μοντελοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξωτερικού χώρου μέσω του προγράμματος SketchUp και έπειτα μέσω του ίδιου του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα μοντελοποιήσεις των περιπτώσεων ανάπλασης. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων και κλείνοντας επιλέχτηκε η πιο συμφέρουσα πρόταση ως προς την άνεση των ανθρώπων.

masterThesis

Βιοκλιματικά κριτήρια (EL)
Ανάπλαση υπαίθριου χώρου (EL)
SketchUp (EL)
Thermal comfort (EL)
Θερμική άνεση (EL)
Bioclimatic architecture (EL)


2016-02


2022-06-03T08:22:33Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.