Βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφοράς των ΑΣΑ στη νήσο Λήμνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφοράς των ΑΣΑ στη νήσο Λήμνο (EL)

Αλεμνάς, Χρίστος

aegean

Στις μέρες μας, η έννοια της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η έλλειψη οργανωμένου εθνικού σχεδιασμού, εμποδίζει πολλές φορές, την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ , που θα σέβεται το περιβάλλον, και θα εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας , διερευνάται το θέμα της βελτιστοποίησης του παρόντος συστήματος μεταφοράς των ΑΣΑ στη νήσο Λήμνο. Λαμβάνοντας υπόψη, τα κριτήρια του θέτει η αρμόδια νομοθεσία, προτείνονται τρόποι ώστε ένα νέο σύστημα μεταφοράς να αποτελεί μία οικονομικότερη λύση από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα.

masterThesis

Διαχείριση απορριμμάτων (EL)
Location Allocation (EL)
Vehicle routing problem (EL)
Χωροθέτηση ΣΜΑ (EL)
Βελτιστοποίηση διαδρομών απορριμματοφόρων (EL)
Waste managment (EL)


2016-02-29


2022-06-03T08:22:50Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.