Περιβαλλοντική υποβάθμιση του ποταμού Ασωπού, συνέπειες και προτάσεις για αποκατάσταση: συγκρίσεις με περιπτώσεις υποβάθμισης σε Ελλάδα, Ευρώπη ή αλλού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Περιβαλλοντική υποβάθμιση του ποταμού Ασωπού, συνέπειες και προτάσεις για αποκατάσταση: συγκρίσεις με περιπτώσεις υποβάθμισης σε Ελλάδα, Ευρώπη ή αλλού (EL)

Κοιλιάς, Ιωάννης

aegean

Ο ποταμός Ασωπός ρέει ανάμεσα στους Νομούς Βοιωτίας κι Αττικής, κι απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Αποτελεί έναν από τους βασικούς υδάτινους φορείς που βρίσκονται κοντά στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ασωπού (ΛΑΠΑ) παρουσιάζει πλούσια χλωρίδα & πανίδα. Στην περιοχή επικρατούν ευνοϊκές γεωλογικές, υδρολογικές & κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη της γεωργίας, που αποτελεί μια από τις δραστηριότητες της περιοχής, διαχρονικά. Επιπλέον, έντονη βιομηχανική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί στην ποτάμια κοιλάδα του Ασωπού. Ως αποτέλεσμα, ο Ασωπος συχνά λαμβάνει υγρά και στερεά απόβλητα με ποικίλη σύνθεση και προέλευση, ιδίως στο μεσαίο του τμήμα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια επισκόπηση στην περιβαλλοντική υποβάθμιση που υφίσταται η Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ασωπού (ΛΑΠΑ), κυρίως λόγω βιομηχανικών & γεωργικών δραστηριοτήτων, & να διερευνηθούν οι συνέπειες που προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή σε περιβάλλον, κοινωνία & οικονομία. Στόχος είναι μέσα από τη γενικότερη γνώση & εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την περίπτωση του Ασωπού, καθώς και παρόμοιες περιπτώσεις υποβάθμισης σε Ελλάδα, Ευρώπη ή αλλού, να εξαχθούν βιώσιμες προτάσεις για αποκατάσταση, για την ευρύτερη περιοχή της ΛΑΠΑ.

masterThesis

Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (EL)
Διακρατικά (EL)
Waste to Energy (EL)
Οικοσυστήματα (EL)
Water Framework Directive (EL)
Αναπτυσσόμενες Xώρες (EL)
Συμμετοχικές Διαδικασίες (EL)
Βαρέα Μέταλλα (EL)
Ενέργεια (EL)
Βιομηχανικές Δραστηριότητες (EL)
Benefit Transfer (EL)
Υδάτινοι Φορείς (EL)
Ρυπαντικές Παράμετροι (EL)
Βιώσιμος (EL)
Κλιματική Αλλαγή (EL)
Απόβλητα (EL)
Γεωργικές Δραστηριότητες (EL)
Περιοχή Μελέτης (EL)
Choice Experiment (EL)
International Commission for the Protection of the Danube River (EL)
Willingness To Pay (EL)
Φυσικοί Πόροι (EL)
Λεκάνη Απορροής Ποταμού (EL)


2016


2022-06-03T08:22:57Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.