Επιδημιολογικά μαθηματικά μοντέλα και εφαρμογές στην περίπτωση covid-19

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Επιδημιολογικά μαθηματικά μοντέλα και εφαρμογές στην περίπτωση covid-19 (EL)

Τσιάντου, Βασιλική

aegean

Ο κόσμος μας, ανέκαθεν μαστίζονταν από επιδημίες, με πιο πρόσφατη αυτή του COVID-19. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην έξαρση μιας πανδημίας και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να είναι δύσκολη η πρόληψή της. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να δώσουν μια εικόνα για τη δυναμική των επιδημιών και να συμβάλουν στην πιο άμεση και γρήγορη καταπολέμησή τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στα μαθηματικά, επιδημιολογικά μοντέλα, καθώς και στη θεωρία διακλαδώσεων. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των μοντέλων SIR και SEIR, καθώς επίσης και εφαρμογή ενός SEIR μοντέλου για την περίπτωση του COVID-19. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η πανδημία σε σχέση με την αντίληψη του κόσμου για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Για τη μελέτη της εργασίας χρησιμοποιείται η θεωρία δυναμικών συστημάτων και εργαλεία από την αριθμητική ανάλυση. Για την πειραματική διερεύνηση και τη μελέτη των εξισώσεων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: MATLAB και MATH EMATICA.

masterThesis

αντίδραση κοινού (EL)
επιδημιολογικά μοντέλα (EL)
covid-19 (EL)
sir (EL)
seir (EL)
ρυθμός μετάδοσης (EL)


2022-06-20


2022-07-12T08:04:07Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.