Ο ατυχής πόλεμος του 1897 και ο ξένος παράγοντας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The «unfortunate» Greco-Turkish War of 1897 and the impact of the external factors (EL)
Ο ατυχής πόλεμος του 1897 και ο ξένος παράγοντας (EL)

Παρασίδης, Γεώργιος Ραφαήλ

aegean

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η στάση που τήρησε ο ξένος παράγοντας στην εξέλιξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και αναλύονται τα πολεμικά γεγονότα της σύγκρουσης αυτής καθεαυτής, τα οποία οδήγησαν στο να τον χαρακτηρίσουν ως «Ατυχή». Λόγω του ότι το θέμα προς εξέταση είναι αρκετά ασαφές, η συλλογιστική πορεία που ακολουθείται κινείται από το γενικό προς το ειδικό. Αρχικά, εκθέτονται τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις των εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων της Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό να διερευνηθούν οι προθέσεις τους έναντι μίας μεταβολής του status quo. Έπειτα, παρατίθενται τα συμφέροντα της Ελλάδας συναρτήσει των όσων εξήχθησαν από την ανωτέρω ανάλυση και θεμελιώνεται η προβληματική της προσέγγισης αυτών. Κατόπιν, γίνεται μία εισαγωγή στο πλαίσιο που διαμόρφωσε τις συνθήκες για την έκρηξη του πολέμου, ιδωμένο από την προηγουμένως τεκμηριωθείσα προβληματική. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι δυνατότητες της κάθε πλευράς πριν από την σύγκρουση, ενώ εξετάζεται ο πόλεμος αυτός καθαυτός με επιχειρησιακή ανάλυση των μαχών και συσχετισμό των πολεμικών ενεργειών με τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Τέλος, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο κηδεμονεύτηκε η Ελλάδα από τον ξένο παράγοντα το χρονικό διάστημα από την λήξη του πολέμου έως την σύναψη της συνθήκης ειρήνης.

masterThesis

ατυχής (EL)
Hellas (EL)
1897 (EL)
unfortunate (EL)
Turkey (EL)
Great forces (EL)
Ελλάδα (EL)
war (EL)
Μεγάλες Δυνάμεις (EL)
Τουρκία (EL)
πόλεμος (EL)


2022-06-24


2022-09-14T07:52:06Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.