Τα τριημερή σχήματα για την προστασία της Ανατολική Μεσόγειου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Τα τριημερή σχήματα για την προστασία της Ανατολική Μεσόγειου (EL)

Κερίμης, Ιωάννης

aegean

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε και να αναλύσουμε κάποια από τα σημαντικότερα ζητήματα, που συμβάλουν στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσόγειου. Η Μεσόγειος, μία περιοχή με μεγάλη ιστορία ανά τους αιώνες, συνεχίζει στις μέρες μας να είναι ένα κομβικό σημείο στη διεθνή σκηνή. Η ιδιαίτερη αυτή περιοχή ενώνει δύο ωκεανούς και πέντε ηπείρους και για αυτό μέχρι και σήμερα τα συμφέροντα που ασκούνται από ή στα κράτη της περιοχής επιδρούν και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Τα κυριότερα μέχρι και το τέλος του 20⁰ αιώνα ζητήματα τα οποία παραμένουν ανεπίλυτα μέχρι και σήμερα είναι το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό ζήτημα. Θα δούμε πώς αυτά τα δύο μακροχρόνια ζητήματα συμβάλουν στην περιφερειακή ασφάλεια της Μεσογείου καθώς και πώς αλληλοεπιδρούν με τα νέα ζητήματα που προκύπτουν στον 21⁰ αιώνα. Επίσης θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τα ζητήματα ενεργειακής και περιφερειακής ασφάλειας που προκύπτουν μέσα από την ανακάλυψη και αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, τη στάση της Τουρκίας, αλλά και τις δράσεις των χωρών της περιοχής για την προφύλαξή τους. Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανάλυση των κυριότερων ζητημάτων ασφαλείας και ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στην περιοχή.

masterThesis

security (EL)
τριημερή (EL)
trirateral (EL)
προστασία (EL)
Ανατολική Μεσόγειος (EL)
East Mediteranean (EL)


2022-05-03


2022-09-14T07:52:34Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.