Διαχείριση κινδύνων στην ασφάλεια την περίοδο της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Διαχείριση κινδύνων στην ασφάλεια την περίοδο της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης (EL)

Αραμπατζής, Μιχαήλ

aegean

Από το 2015 η Ελλάδα και η Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, αυτό της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών, λόγω αναταραχών και εμφύλιων συρράξεων στις Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το πρόβλημα της περιόδου εκείνης, αλλά και τους κινδύνους με τους οποίους η χώρα ήρθε αντιμέτωπη και συνεχίζει έως και σήμερα να αντιμετωπίζει σε μικρότερη κλίμακα. Οι κίνδυνοι που υπήρξαν σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η υγεία, ο τουρισμός και στην εθνική ασφάλεια ανέδειξαν την αδυναμία διαχείρισης της κρίσης από το Ελληνικό κράτος. Καθώς και τον τρόπος που η Ε.Ε. λειτούργησε απέναντι στην Ελλάδα με στόχο το κοινό καλό του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ακόμη προσπαθεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα πόσο το προσφυγικό φαινόμενο επηρέασε την Ελληνική κοινωνία και σε ποιο βαθμό ετοιμότητας ήταν. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ποιοτική έρευνα μέσα από την ανάλυση κειμένων όπως αυτά παρατίθενται στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Σχολιάζονται οι δράσεις των βασικών αρχών της ΕΕ και κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν στην εξάλειψη του φαινομένου αυτού. Εν κατακλείδι και ολοκληρώνοντας την εργασία έγινε κατανοητό ότι η Ελλάδα σαν χώρα πρώτης υποδοχής δεν ήταν έτοιμη για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου. Η Ευρώπη από την πλευρά της θεωρητικά υποσχέθηκε μέτρα στήριξης και βοήθειας ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση κάτι που πρακτικά δεν συνέβη άμεσα. Η χώρα μας βρέθηκε μόνη και αντιμέτωπη με μια σωρεία προβλημάτων που έθεσαν σε κίνδυνο και την εσωτερική ισορροπία των πραγμάτων. Σήμερα το μεταναστευτικό συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα της χώρας αλλά οι κινήσεις που έχουν γίνει βοηθούν κατά πολύ την εξομάλυνση της κατάστασης. Ενώ, μια σειρά προτάσεων παρατίθενται με την ολοκλήρωση της εργασίας, ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση της κατάστασης.

masterThesis

refugees (EL)
crisis (EL)
πρόσφυγες (EL)
ανάλυση κινδύνων (EL)
κρίση (EL)
risk analysis (EL)


2022-06-05


2022-09-14T07:52:40Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.