Η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογικές προκλήσεις της τραπεζικής βιομηχανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ψηφιοποίηση και οι τεχνολογικές προκλήσεις της τραπεζικής βιομηχανίας (EL)
Digitisation and technological challenges of the banking industry (EN)

Roumeliotis, Panagiotis

Ο έντονος ανταγωνισμός και η ψηφιακή επανάσταση επιβάλλει στις τράπεζες το ριζικό μετασχηματισμό τους, που θα απαιτήσει υψηλό επενδυτικό κόστος. Οι τράπεζες ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουν την απομόχλευσή τους από μη παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Επίσης, πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες και παραγωγικές, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες της νέας ψηφιακής οικονομίας και βελτιώνοντας ανάλογα την προσφορά των υπηρεσιών τους. Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών και τις σύγχρονες τεχνολογίες του blockchain και των big data. (EL)
The strong competition and digital revolution impose to the banks their profound transformation demanding a high cost on investments. The banking system should continue, at the same time, its efforts to disengage from non-productive assets as well as to reduce the running costs. Moreover, banks should consider becoming more flexible and productive, by taking advantage of the opportunities of the new digital economy and by ameliorating accordingly the offered services. The current paper discusses and analyses the challenges for the banks, regarding the technological evolution, the digitization of banking services and the technologies of blockchain and big data. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

blockchain (EL)
ψηφιακός μετασχηματισμός (EL)
big data (EL)
τράπεζες (EL)
banks (EN)
blockchain (EN)
big data (EN)
digital transformation (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2019-03-27


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 2-6 (EL)
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 2-6 (EN)

Copyright (c) 2019 Panagiotis Roumeliotis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.