Ο Παναγιώτης Κονδύλης ως κριτικός του συντηρητισμού και του νεοσυντηρητισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ο Παναγιώτης Κονδύλης ως κριτικός του συντηρητισμού και του νεοσυντηρητισμού (EL)
Panagiotis Kondylis’ s critique of conservatism and neoconservatism (EN)

Πεχλιβανίδης (Anastasios Pechlivanidis), Αναστάσιος
Καραλής (Dimitris Karalis), Δημήτρης

Στο παρόν άρθρο μελετούμε τις αποκλίσεις της κονδυλικής ανάλυσης της ιστορίας των ιδεών των νεότερων χρόνων από την αντίστοιχη  σμιτιανής προέλευσης ανάλυση του Koselleck, όπως αυτή παρουσιάζεται στο έργο του Critique and Crisis. Ταυτόχρονα, επιχειρούμε να δείξουμε ότι η κονδυλική ανάλυση της ιστορίας των ιδεών των νεότερων χρόνων αποδομεί, παράλληλα με εκείνη του Koselleck, τις συντηρητικές και νεοσυντηρητικές αναγνώσεις του διαφωτισμού και του αντιδιαφωτισμού. (EL)
In this article,we study the differences between Kondylis΄s  analysis of the history of ideas and the schmittian analysis of Koselleck, as presented in his work «Critique and Crisis». At the same time, we attempt to show that Kondylis΄s  analysis of the history of modern times deconstructs, alongside schmittian, conservatives and neoconservatives readings of enlightenment and counter-enlightenment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Διαφωτισμός (EL)
νεοσυντηρητισμός (EL)
απολυταρχικό κράτος (EL)
συντηρητισμός (EL)
ουτοπία (EL)
Enlightenment (EN)
utopia (EN)
conservatism (EN)
neoconservatism (EN)
absolutist state (EN)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2018-02-11


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 44 Αρ. 1 (2018); 76-98 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 44 No. 1 (2018); 76-98 (EN)

Copyright (c) 2018 Δημήτρης Καραλής (Dimitris Karalis), Αναστάσιος Πεχλιβανίδης (Anastasios Pechlivanidis) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.