Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Causal Relationship in Oil Markets (EN)

Antoniadou, Sofia (EN)

School of Science and Technology, MSc in Energy Systems (EL)
Psychoyios, Dimitris (EN)
Dergiades, Theologos (EN)
Panagiotidis, Theodoros (EN)

This dissertation was written as a part of the MSc in Energy Systems Program at the International Hellenic University. The present dissertation is dealing with the observation of the causal relationships in oil markets and more specifically is dealing with the observation of the causal relationships between the crude oil and natural gas prices. The econometric literature review highlights that the causality between these two variables is one-way, only crude oil causes natural gas. This opinion will be tested at the E-views Program with two different financial theories, the Granger causality and the Toda-Yamamoto. The results confirm the econometric literature review, leading to the fact that there is not bidirectional causality between these two variables, which means that only crude oil prices causes natural gas prices. Sofia Antoniadou (EN)

masterThesis

Energy Economics (EN)
Econometrics (EN)
Oil Markets (EN)
Types of causality (EN)
Natural gas Markets (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2016-02-23


IHU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.