Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ισοστατικοί φορείς (EL)
Statically determinate structures (EN)

Μορφίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Αβραμίδης, Ιωάννης (EL)
Morfidis, Konstantinos (EN)
Avramidis, Ioannis (EN)

Ελένας, Αναξαγόρας (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Αβραμίδου, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Elenas, Anaxagoras (EN)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kallipos (EN)
Avramidou, Eleni (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές σε Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι παρακολουθούν το αντίστοιχο μάθημα, δηλαδή τη ΣΤΑΤΙΚΗ Ι που αφορά σε ισοστατικούς φορείς. Στο βιβλίο παρουσιάζεται αναλυτικά μία σχετικά μεγάλη σειρά επιλεγμένων ασκήσεων που στοχεύουν στην εμπέδωση της κατανόησης των μεθόδων υπολογισμού των στατικών μεγεθών (έντασης και παραμόρφωσης) ισοστατικών φορέων. Με στόχο τη δυνατότητα συστηματικής και μεθοδικής εξάσκησης του αναγνώστη, οι ασκήσεις είναι ταξινομημένες σε περισσότερες ομάδες που αντιστοιχούν σε ξεχωριστά κεφάλαια. Κάθε ομάδα ασκήσεων αναφέρεται σε ένα διακριτό τμήμα της θεωρίας που αφορά είτε σε κάποια μέθοδο υπολογισμού στατικών μεγεθών είτε σε κάποιον τύπο στατικού φορέα. Οι λύσεις των ασκήσεων παρατίθενται λεπτομερώς και αναλυτικά, ενώ συχνά και σε διάφορα σημεία γίνονται υπενθυμίσεις θεμελιωδών εννοιών ή επισημάνσεις βασικών παραδοχών, προκειμένου - μέσω της επανάληψης - να εμπεδωθούν καλύτερα οι μέθοδοι και οι τεχνικές των στατικών υπολογισμών. Για λόγους απλούστευσης των υπολογισμών και προβολής των ουσιωδών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων μεθόδων επίλυσης, οι περισσότερες ασκήσεις του παρόντος τόμου αφορούν σε επίπεδους φορείς, χωρίς αυτό βέβαια να περιορίζει τη γενικότητα της χρησιμοποιούμενης διαδικασίας επίλυσης. Παρουσιάζονται όμως και αρκετές ασκήσεις χωρικών φορέων. (EL)

learningMaterial
book

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ (EL)
ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (EL)
Statics (EN)
Numerical Examples For Statically Determinate Structures (EN)
Structural Analysis (EN)
Statically Determinate Structures (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.