Υπολογισμός παραμορφωσιακών μεγεθών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπολογισμός παραμορφωσιακών μεγεθών (EL)
Determination of displacements/rotations (EN)

Μορφίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Αβραμίδης, Ιωάννης (EL)
Morfidis, Konstantinos (EN)
Avramidis, Ioannis (EN)

Ελένας, Αναξαγόρας (EL)
Αβραμίδου, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Elenas, Anaxagoras (EN)
Kallipos (EN)
Avramidou, Eleni (EN)

Υπολογισμός παραμορφωσιακών μεγεθών Οι ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν στις μεθόδους υπολογισμού (α) μεμονωμένων μεγεθών παραμόρφωσης, δηλαδή μετατοπίσεων και στροφών σε συγκεκριμένα σημεία του εκάστοτε φορέα (Ομάδα Ι), και (β) ελαστικών γραμμών, δηλαδή της παραμορφωμένης κατάστασης ολόκληρου του φορέα (Ομάδα Κ). Ως παραδείγματα χρησιμοποιούνται διάφοροι επίπεδοι και χωρικοί φορείς (δοκός, ημιπλαίσιο, πλαίσιο, δικτύωμα) με ακλόνητες ή ελαστικές στηρίξεις/πακτώσεις και με φορτίσεις που περιλαμβάνουν τόσο εξωτερικά φορτία (συγκεντρωμένες ή/και κατανεμημένες δυνάμεις), όσο και καταναγκασμούς (ομοιόμορφη/ανομοιόμορφη θερμοκρασιακή φόρτιση και καταναγκασμένες βυθίσεις). Για τον υπολογισμό των μεμονωμένων παραμορφωσιακών μεγεθών εφαρμόζεται η μέθοδος των βοηθητικών μοναδιαίων φορτίων, δηλαδή η αρχή των συμπληρωματικών δυνατών έργων (ΑΣΔΕ), ενώ για τον υπολογισμό των ελαστικών γραμμών εφαρμόζεται η μέθοδος των συναρτήσεων ω σε συνδυασμό με την ΑΣΔΕ. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ (EL)
ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (EL)
Statics (EN)
Numerical Examples For Statically Determinate Structures (EN)
Structural Analysis (EN)
Statically Determinate Structures (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.