Αλυσιδωτός Πολυμερισμός Ελευθέρων Ριζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλυσιδωτός Πολυμερισμός Ελευθέρων Ριζών (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Θα παρουσιασθούν όλες οι περιπτώσεις αλυσιδωτού πολυμερισμού (δηλ. με μηχανισμό ελευθέρων ριζών, ανιονικό, κατιονικό και στερεοκανονικό). Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στον μηχανισμό ελευθέρων ριζών. Κινητική της αντίδρασης πολυμερισμού (μεταβολή της ταχύτητας της αντίδρασης, του βαθμού μετατροπής, της συγκέντρωσης του μονομερούς, εκκινητή, κλπ με το χρόνο). Αναλυτική και αριθμητική επίλυση των εξισώσεων. Εξάρτηση κινητικών σταθερών από τη θερμοκρασία. Απλές και πολύπλοκες εξισώσεις υπολογισμού των μέσων μοριακών βαρών και της κατανομής των μοριακών βαρών και μεταβολή τους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Εξάρτηση της ταχύτητας της αντίδρασης και του μέσου μοριακού βάρους του πολυμερούς από τη θερμοκρασία. Παράπλευρες αντιδράσεις (μεταφορά του ενεργού κέντρου, παρεμπόδιση, καθυστέρηση της αντίδρασης). Επίδραση του φαινομένου της αυτο-επιτάχυνσης στην ταχύτητα της αντίδρασης και τα μοριακά βάρη. Απλοί τόποι προσδιορισμού κινητικών παραμέτρων από πειραματικά δεδομένα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.