Το εικονικό και το αυτοματοποιημένο γραφείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο εικονικό και το αυτοματοποιημένο γραφείο (EL)
The virtual and automatic office (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται χωρικές διαρθρώσεις και μοντέλα που υποστηρίζουν την αποσύνδεση της εργασίας από συγκεκριμένο χώρο εργασίας, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Ο βαθμός αυτός αποσύνδεσης του εργασιακού προτύπου από τον συμβατικό, καθιερωμένο γραφειακό χώρο ποικίλλει και επιλέγεται από τους οργανισμούς, με τρόπο που, κατά τον προγραμματισμό τους, συμβάλλει στην απόδοση και την αποδοτικότητά τους. Κατά τεκμήριο, βέβαια, συνδέεται με τη φύση της εργασίας που πραγματοποιείται, τον τύπο και το είδος της και χρησιμοποιεί μια σειρά μέσων ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας. (EL)
The 5th chapter constitutes a presentation of spatial articulations and models, which support a smaller or bigger disconnection from a specific work space. The degree of disconnection of the working model from the conservative, established office space varies. It is mainly chosen from the organizations, in a way that contributes to efficiency and effectiveness, according to their planning. Nevertheless, it is always connected to the nature, type and kind of work, using a series of digital technology, which offers unlimited possibilities of communication. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.