Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρία διεθνούς εμπορίου (EL)
International Trade Theory (EN)

Τσούνης, Νικόλαος (EL)
Tsounis, Nikolaos (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κυρίκος, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος (EL)
Tsarpalis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Kyrikos, Dimitrios (EN)

Ο κλάδος των Διεθνών Οικονομικών που εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις διαφόρων οικονομιών χωρίζεται στις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, που εξετάζουν τις σχέσεις οικονομιών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών και στη Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου που αφορά την μακροχρόνια ισορροπία στις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών οικονομιών. Συγκεκριμένα εξετάζει γιατί η εξειδίκευση αποτελεί βάση για την έναρξη εμπορίου, αν αυτή αυξάνει το επίπεδο ευημερίας των οικονομικών μονάδων και ποια είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η δημιουργία εμπορευματικών ροών μεταξύ των κρατών. Τα θέματα που εξετάζονται από τις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις είναι βραχυχρόνιου χαρακτήρα ενώ της Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου μακροχρόνιου χαρακτήρα. Η θεωρία Διεθνούς Εμπορίου διακρίνεται:  στα Θετικά Οικονομικά (positive economics) και  στα Οικονομικά της Ευημερίας (welfare economics) Οι βασικές ερωτήσεις που προσπαθούν να βρουν απάντηση στα πλαίσια του κλάδου των θετικών οικονομικών είναι: o τι αγαθά εμπορεύονται μεταξύ τους οι χώρες o με ποιόν γίνεται το εμπόριο o σε τι ποσότητα τα αγαθά θα ανταλλαχθούν. Τα βασικά θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια του κλάδου των οικονομικών ευημερίας είναι: • Η επίδραση που έχουν σε μια χώρα τα εμπόδια που εισάγονται στην εξαγωγική διακίνηση αγαθών μεταξύ των χωρών (π.χ. δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα προστασίας). • Η θεωρία οικονομικής ολοκλήρωσης που εξετάζει τι συμβαίνει μεταξύ χωρών που δημιουργούν προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών τμημάτων που έχουν την πρώτη επαφή τους με τη θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου. Οι θεωρίες που παρουσιάζονται για την εξήγηση των εμπορευματικών ροών μεταξύ των χωρών στηρίζονται στην κλασική και νεοκλασική σχολή οικονομικής σκέψης και παρουσιάζονται με την ιστορική τους σειρά. Εξετάζονται επίσης οι θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου που εξηγούν τις εμπορευματικές ροές με βάση την τεχνολογική αλλαγή. (EL)

learningMaterial
book

ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (EL)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΔΑΣΜΩΝ (EL)
Pure Theory Of Trade (EN)
Economic Intergration (EN)
International Trade (EN)
Theory Of Tariffs (EN)
Non Tariff Protection (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.