Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Φουντάς, Στυλιανός (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Stylianos (EN)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Στη σύγχρονη εποχή, εποχή της παγκοσμιοποίησης όπως αποκαλείται, το εμπόριο μεταξύ χωρών είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως είναι και οι μετακινήσεις χρηματικών κεφαλαίων. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στο επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. Οι διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων θα εξετασθούν σε επόμενο κεφάλαιο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Macroeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.