Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυέλικτα συστήματα μεταφοράς (EL)

Γεωργιλάκης, Παύλος (EL)
Georgilakis, Pavlos (EN)

Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς (ΕΣΜ) και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο τα ΕΣΜ αυξάνουν τον έλεγχο, την ευστάθεια και την ικανότητα μεταφοράς ισχύος των συστημάτων μεταφοράς. Παρουσιάζονται οι δύο μεγάλες οικογένειες ΕΣΜ: 1) τα ελεγχόμενα από θυρίστορ και 2) τα ελεγχόμενα από μετατροπείς ισχύος. Από την πρώτη οικογένεια ΕΣΜ, παρουσιάζονται ο στατικός αντισταθμιστής αέργου ισχύος, ο αντισταθμιστής σειράς με πυκνωτές ελεγχόμενους από θυρίστορ και ο στατικός ρυθμιστής γωνίας φάσης. Από τη δεύτερη οικογένεια ΕΣΜ, παρουσιάζονται ο ελεγχόμενος σύγχρονος αντισταθμιστής, ο ελεγχόμενος σύγχρονος αντισταθμιστής σειράς και ο ενοποιημένος ελεγκτής ροής ισχύος. Για να διευκολυνθεί η κατανόηση των ΕΣΜ, παρουσιάζεται πρώτα ο υπολογισμός των ροών ισχύος σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπολογισμός της μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος για σταθερή τάση του φορτίου, ο υπολογισμός της μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος για φορτίο με σταθερό συντελεστή ισχύος και η μελέτη της μεταβατικής ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο των ίσων εμβαδών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (EL)
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission (EN)
Optimal Operation And Planning Of Transmission Systems (EN)
Electric Power Transmission Systems (EN)
Analysis Of Electric Power Systems (EN)
Flexible Ac Transmission Systems (FACTS) (EN)
Electric Power Distribution Systems (EN)
Optimal Operation And Planning Of Distribution Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.