Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση Κύκλου Ζωής (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

H Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment, LCA) είναι ένα σημαντικό «εργαλείο» περιβαλλοντικής διαχείρισης, που επιτρέπει την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ενός προϊόντος, μιας διεργασίας ή μιας παραγωγικής δραστηριότητας καθ’όλη τη διάρκεια της «ζωής» τους («από την κούνια έως τον τάφο»). Στο κεφάλαιο αυτό αναδεικνύεται η χρησιμότητα του περιβαλλοντικού εργαλείου LCA στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς π.χ. της διαδικασίας της αφαλάτωσης, συνοψίζοντας τα αντίστοιχα δεδομένα, όπως έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Επομένως, καταγράφεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρει (στην περίπτωση αυτή) μια μονάδα αφαλάτωσης στις διάφορες φάσεις της «ζωής» της και επιχειρείται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η αναγνώριση πιθανών βελτιώσεων στην περιβαλλοντική επίδοση της διαδικασίας αυτής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.