Στήνοντας μια μονάδα μικροπολλαπλασιασμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτήνοντας μια μονάδα μικροπολλαπλασιασμού (EL)
Setting up a micropropagation unit (EN)

Κίντζιος, Σπυρίδων (EL)
Kintzios, Spyridon (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Οικονόμου, Αθανάσιος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Oikonomou, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Η διεξαγωγή οποιουδήποτε πειράματος ή διαδικασίας μικροπολλαπλασιασμού προϋποθέτει την ύπαρξη βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων οργάνων και εργαλείων. Για την κατασκευή μίας μονάδας μικροπολλαπλασιασμού πρέπει κατ'αρχάς να υπάρξει πρόβλεψη ορισμένων χώρων, απαραίτητων για τη διεξαγωγή των εργασιών σε αυτό. Η διαθέσιμη υποδομή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ασηπτικές συνθήκες, δηλαδή την απομάκρυνση των μικροβίων από το περιβάλλον της καλλιέργειας. Επιμέρους αντικείμενα/υποκεφάλαια: - Οι επιμέρους χώροι της μονάδας: Γενικός χώρος καθαρισμού/έκπλυσης σκευών, Χώρος παρασκευής, αποστείρωσης και αποθήκευσης υποστρωμάτων, Χώρος ασηπτικής μεταφοράς (εμφυτεύσεων/μεταφυτεύσεων), Χώρος ανάπτυξης καλλιεργειών με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, Χώρος έρευνας και ανάπτυξης τεχνικών, Χώρος εγκλιματισμού/σκληραγώγησης. - Ο εξοπλισμός της μονάδας: Θάλαμος νηματικής ροής, αυτόκαυστο, άλλα όργανα. - Σκεύη και εργαλεία. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (EL)
Plant Cell & Tissue Culture (EN)
Micropropagation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-06*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.