Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εργαστηριακή πρακτική (EL)
Laboratory methodology (EN)

Κίντζιος, Σπυρίδων (EL)
Kintzios, Spyridon (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Οικονόμου, Αθανάσιος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Oikonomou, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται, βήμα-προς-βήμα, οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου κύκλου μικροπολλαπλασιασμού. Δίνεται έμφαση στην πρακτική περιγραφή των επιμέρους σταδίων και τον αντίστοιχο χειρισμό του εξοπλισμού, η οποία συνοδεύεται από κατατοπιστικό φωτογραφικό υλικό. Επίσης παρέχονται αναλυτικές συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επιμέρους αντικείμενα/υποκεφάλαια: - Μέτρα ασφάλειας. - Προετοιμασία χώρων και θαλάμου νηματικής ροής αέρα. - Παρασκευή, αποστείρωση και έγχυση υποστρώματος. - Ασηπτική μεταφορά: απολύμανση και εμφύτευση φυτικού υλικού (εκφύτων). - Μεταφύτευση. - Αναλυτικές οδηγίες χειρισμού οργάνων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (EL)
Plant Cell & Tissue Culture (EN)
Micropropagation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-06*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.