Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣωματική Εμβρυογένεση (EL)
Physical embryogenesis (EN)

Κίντζιος, Σπυρίδων (EL)
Kintzios, Spyridon (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Οικονόμου, Αθανάσιος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Oikonomou, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Η σωματική εμβρυογένεση (ΣΕ) είναι η διαδικασία σχηματισμού εμβρύων από σωματικά κύτταρα, δηλαδή χωρίς γονιμοποίηση θηλυκών γαμετών (ωαρίων) από αρσενικούς (μικροσπόρια γύρης).Τα σωματικά έμβρυα δεν διαφέρουν μορφολογικά από τα κανονικά ζυγωτικά έμβρυα (που προέρχονται από γονιμοποίηση).Όμως, τα σωματικά έμβρυα είναι κλωνικά αντίγραφα του μητρικού φυτού, δηλαδή είναι όμοια με αυτό. Όταν βλαστήσει, ένα σωματικό έμβρυο δίνει ένα ολόκληρο φυτό (με βλαστό και ρίζα). Η παραγωγή σωματικών εμβρύων σε μεγάλη κλίμακα έχει καταστήσει ικανό έναν en masse μικροπολλαπλασιασμό για ορισμένα είδη δέντρων.Τα σωματικά έμβρυα / συνθετικοί σπόροι έχουν ιδιαίτερη σημασία σε είδη όπου δεν παράγονται σπόροι ή η σποροπαραγωγή είναι οικονομικά ασύμφορη. Επιμέρους αντικείμενα/υποκεφάλαια: - Στάδια σωματικής εμβρυογένεσης, χημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. - Μοριακή και γενετική βάση ΣΕ. - Αυξίνες και κυκλική ΣΕ. - Οικονομική και πρακτική σημασία της ΣΕ. - Συνθετική σπόροι. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (EL)
Plant Cell & Tissue Culture (EN)
Micropropagation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-06*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.