Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιοαντιδραστήρες (EL)
Bioreactors (EN)

Κίντζιος, Σπυρίδων (EL)
Kintzios, Spyridon (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Οικονόμου, Αθανάσιος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Oikonomou, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Οι βιοαντιδραστήρες αποτελούν συστήματα μαζικού μικροπολλαπλασιασμού. Βασιζόμενοι στην καλλιέργεια φυτικών κυττάρων σε μεγάλο όγκο, επιτυγχάνουν τη μείωση του κόστους ανά παραγώμενο φυτό. Επιπλέον, λόγω της καλύτερης παροχής θρεπτικών υλικών και οξυγόνου στο υγρό σύστημα καλλιέργειας, οι βιοαντιδραστήρες αποτελούν την προσέγγιση επιλογής σε διάφορες εφαρμογές του μικροπολλαπλασιασμού, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη μικροκονδύλων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού των βιοαντιδραστήρων (με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των φυτικών κυττάρων), διαφορετικοί τύποι βιοαντιδραστήρων, παραδείγματα εφαρμογής και οικονομοτεχνικά στοιχεία. Επιμέρους αντικείμενα/υποκεφάλαια: - Αρχές σχεδίασης και λειτουργίας βιοαντιδραστήρων για μικροπολλαπλασιασμό. - Το πρόβλημα της διάχυσης. - Διαφορετικοί τύποι βιοαντιδραστήρων. - Παραδείγματα εφαρμογής. - Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής βιοαντιδραστήρα και προϋποθέσεις αποτελεσματικής χρήσης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (EL)
Plant Cell & Tissue Culture (EN)
Micropropagation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-06*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.