Υδρολογική ανάλυση με βάση το ΨΜΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥδρολογική ανάλυση με βάση το ΨΜΕ (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ένα τυπικό παράδειγμα αξιοποίησης του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ), στο γνωστικό αντικείμενο των Υδατικών Πόρων με τη βοήθεια της τεχνολογίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ). Αναλύονται τα θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των κανάβων διεύθυνσης απορροής και συγκεντρωτικής ροής, καθώς και στον προσδιορισμό των ορίων της λεκάνης απορροής και του υδρογραφικού δικτύου. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους ιεράρχησης των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου και στον υπολογισμό παράγωγων μετρητικών στοιχείων των υδρογραφικών σχηματισμών που προέκυψαν από το ΨΜΕ όπως εμβαδόν, μέσο υψόμετρο και κλίσεις της λεκάνης απορροής και μήκος, μήκος ανά τάξη, μέση κλίση κυρίου κλάδου, μηκοτομή κυρίου κλάδου, διατομές σε χαρακτηριστικά σημεία για το υδρογραφικό δίκτυο. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή για την υλοποίηση των παραπάνω σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.