ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)

Η χρωματογραφία συγγένειας αποτελεί μια ακόμα μέθοδο ευρέως εφαρμοζόμενη για τον καθαρισμό των πρωτεϊνών. Αυτό που εκμεταλλευόμαστε κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι η υψηλή χημική συγγένεια ορισμένων πρωτεϊνικών μορίων για ειδικές χημικές ομάδες. Οι πρωτεΐνες, κατά τη δίοδό τους από τη στήλη, δεσμεύονται σε προσδέτη που είναι ομοιοπολικά ακινητοποιημένος πάνω στους κόκκους του υλικού πλήρωσης. Ο προσδέτης, ανάλογα με το είδος της πρωτεΐνης που θέλουμε να απομονώσουμε, μπορεί να είναι υπόστρωμα, αναστολέας ή άλλο μόριο που έχει την ικανότητα ειδικής αλληλεπίδρασης με το πρωτεΐνικό μόριο-στόχο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
Proteins (EN)
Affinity Chromatography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.