Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα δίνει μία πρώτη υπολογιστική εκτίμηση της ανεμογενούς ανύψωσης της στάθμης θάλασσας λόγω πνοής πολύ ισχυρών θυελλωδών ανέμων πάνω από υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος ή με ομοιόμορφη γραμμική κλίση πυθμένα. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος και σταθερά κεκλιμένο πυθμένα. Η ανύψωση της στάθμης υπολογίζεται σε οποιαδήποτε οριζόντια απόσταση από το πέρας της υφαλοκρηπίδας και προς την ακτογραμμή. Παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των τριβών στον πυθμένα και των διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια αέρα-νερού από διάφορες προσεγγίσεις. Ειδικά η τριβή στον πυθμένα υπολογίζεται μέσω ενός συντελεστή τύπου Darcy-Weisbach. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα υπολογισμού της ανύψωσης λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της δύναμης Coriolis, εφόσον είναι γνωστό το γεωγραφικό πλάτος της υπό μελέτη περιοχής. Η εφαρμογή δίνει ως αποτελέσματα την ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας της θάλασσας λόγω μετεωρολογικής παλίρροιας από την πνοή πολύ ισχυρών ανέμων καταιγίδας/θύελλας. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
Marine Hydraulics (EN)
Physical Oceanography (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)
Coastal Engineering (EN)
Wind-driven Circulation (EN)
Sea Level Height (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.