Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εικονικοί κόσμοι (EL)

Βοσινάκης, Σπυρίδων (EL)
Vosinakis, Spyridon (EN)

Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psatha, Eleni (EN)
Chorianopoulos, Konstantinos (EN)

Οι Εικονικοί Κόσμοι είναι τρισδιάστατα συνθετικά περιβάλλοντα σε υπολογιστή στα οποία πολλαπλοί χρήστες που εμφανίζονται ως "ενσαρκώσεις" (avatars) επικοινωνούν μεταξύ τους ή και με άλλες συνθετικές οντότητες, εξερευνούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, και κατασκευάζουν νέο περιεχόμενο. Σήμερα αποτελούν την πιο διαδεδομένη υλοποίηση των θεωριών και τεχνικών της Εικονικής Πραγματικότητας και βρίσκουν ποικίλες περιοχές εφαρμογής, όπως η εκπαίδευση, η εξάσκηση και προσομοίωση, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η συνεργατική εργασία, κ.α. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης Εικονικών Κόσμων με σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις διαθέσιμες λειτουργίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ένα ανερχόμενο περιβάλλον είναι το Open Simulator, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία του δημοφιλούς Second Life και αποτελεί επιπλέον προϊόν ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ - opensource) με αποτέλεσμα να μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης να εγκαταστήσει, διαμορφώσει και διαχειριστεί το δικό του Εικονικό Κόσμο. Αντικείμενο του προτεινόμενου βιβλίου είναι οι σύγχρονες εξελίξεις, τεχνολογίες και εφαρμογές των Εικονικών Κόσμων. Στόχος του είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης: α) κατανόηση των τεχνολογιών απεικόνισης, κίνησης και προσομοίωσης που χρησιμοποιούν οι Εικονική Κόσμοι β) κατανόηση των μεθόδων και τεχνικών σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης, γ) επίγνωση των σημαντικότερων περιοχών εφαρμογής και των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους, δ) κατάρτιση στην εγκατάσταση, διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου σε περιβάλλον Open Simulator. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (κεφ. 1-6) περιλαμβάνει το θεωρητικό τμήμα: τις τεχνολογίες, μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογές των ΕΚ. Το δεύτερο μέρος (κεφ. 7-12) αφορά στην εκμάθηση του περιβάλλοντος Open Simulator και της γλώσσας σεναρίων LSL/OSSL μέσα από την κατασκευή σύνθετων διαδραστικών περιβαλλόντων σε διάφορες περιοχές εφαρμογής. (EL)

learningMaterial
book

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (EL)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (EL)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (EL)
Computer Graphics (EN)
Computer Games (EN)
Cultural Heritage (EN)
Simulation (EN)
Social Media (EN)
Education (EN)
Animation (EN)
Virtual Reality (EN)
Virtual Worlds (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.