Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικονικοί Κόσμοι (EL)

Βοσινάκης, Σπυρίδων (EL)
Vosinakis, Spyridon (EN)

Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psatha, Eleni (EN)
Chorianopoulos, Konstantinos (EN)

Στόχος του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μια εκτεταμένη επισκόπηση του χώρου των Εικονικών Κόσμων, που αποτελούν το αντικείμενο αυτού του βιβλίου. Αρχικά αναφέρονται οι σύγχρονοι ορισμοί των εικονικών κόσμων και των σχετικών περιβαλλόντων και περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες λειτουργίες τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δυνατοί χώροι εφαρμογής τους και οι ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με άλλες σχετικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση και ιστορική αναδρομή της Εικονικής Πραγματικότητας και των στόχων της. Εξηγούνται βασικές έννοιες, όπως η παρουσία και η εμβύθιση, και περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες υλικού. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται η εξέλιξη των Εικονικών Κόσμων από πολυχρηστικά περιβάλλοντα βασισμένα στο κείμενο μέχρι τα σημερινά τρισδιάστατα περιβάλλοντα, καταλήγοντας στις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και διαθέσιμες πλατφόρμες. Τέλος, αναλύεται η σημερινή κατάσταση ως προς την αποδοχή και χρήση των εικονικών κόσμων, τόσο γενικού τύπου όσο και κόσμων παιχνιδιού, και περιγράφονται οι μελλοντικές προοπτικές. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (EL)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (EL)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (EL)
Computer Graphics (EN)
Computer Games (EN)
Cultural Heritage (EN)
Simulation (EN)
Social Media (EN)
Education (EN)
Animation (EN)
Virtual Reality (EN)
Virtual Worlds (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.