Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξελικτικός Υπολογισμός (EL)
Evolutionary Computation (EN)

Καμπουρλάζος, Βασίλειος (EL)
Παπακώστας, Γεώργιος (EL)
Papakostas, Georgios (EN)
Kampourlazos, Vasileios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Κεχαγιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kechagias, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)

Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στην βελτιστοποίηση και τονίζονται τα προβλήματα των κλασικών μεθόδων βελτιστοποίησης τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι αλγόριθμοι του εξελικτικού υπολογισμού. Μετά από μια εισαγωγική παρουσίαση κάποιων αρχών της Δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης και της επικράτησης του πιο «προικισμένου» (ατόμου) εξηγείται πως, στη βάση αυτών των αρχών, μπορούν να αναπτυχθούν αλγόριθμοι βελτιστοποίησης στον υπολογιστή. Εξηγείται πως αυτοί οι αλγόριθμοι αναζητούν τη βέλτιστη λύση με στοχαστικό (βλ. τυχαίο) τρόπο σε πολλά προβλήματα που δεν μπορούν να βρεθούν αναλυτικά, βέλτιστες λύσεις είτε λόγω μεγέθους του προβλήματος είτε λόγω της φύσης του προβλήματος, π.χ. όταν εμπλέκονται μη-αριθμητικά δεδομένα. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας δημοφιλών μεθόδων εξελικτικού υπολογισμού όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι και η βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων, ενώ γίνεται μία αναφορά στην πληθώρα των υπόλοιπων ευριστικών αλγορίθμων της βιβλιογραφίας καθώς και στις εφαρμογές τους στην επιστήμη του μηχανικού. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
Neural Networks (EN)
Evolutionary Computation (EN)
Fyzzy Systems (EN)
Unified Data Representation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.