Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνθρωπομετρία (EL)
Anthropometry (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πιο προσιτή και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος της Ανθρωπομετρίας, η οποία βασίζεται στη μέτρηση του μήκους, του πλάτους και της περιμέτρου των διάφορων τμημάτων του σώματος, καθώς και των δερματοπτυχών. Από αυτές τις μετρήσεις προκύπτουν σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες, καθώς και εκτιμήσεις της πυκνότητας και του ποσοστού λίπους του σώματος. Τα βασικά όργανα της ανθρωπομετρίας είναι η μετροταινία, το δερματοπτυχόμετρο και το παχύμετρο. Τελευταία, χρησιμοποιείται και η μέθοδος των υπερήχων για τη μέτρηση, τόσο του υποδόριου λίπους, όσο και του πάχους των υποκείμενων ιστών. Από το πρώτο εκτιμάται το συνολικό ποσοστό λίπους, ενώ από το δεύτερο προκύπτουν διάφοροι προγνωστικοί δείκτες. Το κεφάλαιο αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη από αυτές περιγράφονται οι γενικές αρχές, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται και οι πιθανές αποκλίσεις. Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσεται ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου στις δυο εκδοχές της, δηλαδή στη δερματοπτυχομέτρηση και στις υπόλοιπες σωματομετρήσεις. Στην τρίτη ενότητα δίνονται τα βασικά στοιχεία της μεθόδου των υπερήχων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΟΜΕΤΡΗΣΗ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ (EL)
Percent Body Fat (EN)
Fat Free Mass (EN)
Anthropometry (EN)
Human Body Composition (EN)
Ultrasound (EN)
Skinfold Measurement (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.