Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒΙΟΫΛΙΚΑ (EL)

Υφαντής, Δημήτριος (EL)
Αναστασοπούλου, Ιωάννα (EL)
Θεοφανίδης, Θεόφιλος (EL)
Δρίτσα, Βασιλική (EL)
Υφαντής, Κωνσταντίνος (EL)
Dritsa, Vasiliki (EN)
Yfantis, Dimitrios (EN)
Anastasopoulou, Ioanna (EN)
Theofanidis, Theofilos (EN)
Yfantis, Konstantinos (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Μουζάκης, Διονύσιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mouzakis, Dionysios (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγραφεί η σημασία των βιοϋλικών και η ραγδαία ανάπτυξή τους. Θα γίνει μια ιστορική ανασκόπηση στις τρεις γενιές των βιοϋλικών. Θα αναλυθεί η ταξινόμηση των βιουλικών στις τέσσερις βασικές κατηγορίες, μεταλλικά, πολυμερή, κεραμικά και σύνθετα. Επειδή για την μελέτη των υλικών αυτών απαιτείται η γνώση της σύνθεσης και της δομής της επιφάνειας του βιοϋλικού σε μοριακό επίπεδο, θα αναλυθούν οι χημικές και βιολογικές ιδιότητες των βιοϋλικών. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Ιστορική ανασκόπηση 1.2.Η σημασία των βιοϋλικών και η ραγδαία ανάπτυξή τους 1.3. Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού στα βιοϋλικά 1.4.Οικονομικά στοιχεία 1.5.Απαιτήσεις βιοϋλικών 1.6.Βιοσυμβατότητα (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ (EL)
ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ (EL)
Biomaterials Applications (EN)
Corrosion Of Biomaterials (EN)
Biocompatibility (EN)
Bioresorbable (EN)
Chemistry Of Biomaterials (EN)
Bioinert (EN)
Metallic Biomaterials (EN)
Ceramic Biomaterials (EN)
Composite Biomaterials (EN)
Bioactive (EN)
Polymeric Biomaterials (EN)
Biomaterials (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.