Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (EL)

Υφαντής, Δημήτριος (EL)
Αναστασοπούλου, Ιωάννα (EL)
Θεοφανίδης, Θεόφιλος (EL)
Δρίτσα, Βασιλική (EL)
Υφαντής, Κωνσταντίνος (EL)
Dritsa, Vasiliki (EN)
Yfantis, Dimitrios (EN)
Anastasopoulou, Ioanna (EN)
Theofanidis, Theofilos (EN)
Yfantis, Konstantinos (EN)

Μουζάκης, Διονύσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mouzakis, Dionysios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται τα φυσικά βιοϋλικά και αναπτύσσονται οι βλάβες των ιστών οι οποίες προκαλούνται από τις διάφορες ασθένειες. Θα αναλυθεί ο ρόλος των βιολογικών μεμβρανών σε όλα τα βιολογικά φαινόμενα των κυττάρων και θα αναλυθούν τα μικύλλια και οι ιδιότητες των αμφίφιλων μορίων. Θα περιγραφούν τα αμινοξέα ως βιολογικά μακρομόρια και θα αναφερθεί η μεταφορά φαρμάκων μέσω των βιοπολυμερών.Τέλος, θα περιγραφεί η έρευνα για τους ιστούς οι οποίοι επικάθησαν σε αφαιρεθέντα εμφυτεύματα ασθενών είτε λόγω αστοχίας του υλικού, είτε λόγω του οξειδωτικού στρες καθώς και οι επιτπώσεις των ελευθέρων ριζών στην αντοχή του βιοϋλικού. Βιολογικά βιοϋλικά Συνθετικές μεμβράνες και άλλες πολυστοιβαδικές (lamellar) δομές Αμινοξέα Βιοπολυμερή για μεταφορά φαρμάκων Μοριακή αναγνώριση μέσω δεσμών υδρογόνου Οξειδωτικό στρες και επιπτώσεις στα βιοϋλικά (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ (EL)
ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ (EL)
Biomaterials Applications (EN)
Corrosion Of Biomaterials (EN)
Biocompatibility (EN)
Bioresorbable (EN)
Chemistry Of Biomaterials (EN)
Bioinert (EN)
Metallic Biomaterials (EN)
Ceramic Biomaterials (EN)
Composite Biomaterials (EN)
Bioactive (EN)
Polymeric Biomaterials (EN)
Biomaterials (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.