Εφαρμογές Μεταλλομικής στη Βιοανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές Μεταλλομικής στη Βιοανάλυση (EL)

Γηρούση, Στέλλα (EL)
Σαμανίδου, Βικτωρία (EL)
Θεοδωρίδης, Γεώργιος (EL)
Ζαχαριάδης, Γεώργιος (EL)
Ζώτου, Αναστασία Στέλλα (EL)
Theodoridis, Georgios (EN)
Zotou, Anastasia Stella (EN)
Girousi, Stella (EN)
Zachariadis, Georgios (EN)
Samanidou, Viktoria (EN)

Γκίκα, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkika, Eleni (EN)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει την ταυτοποίηση, το χαρακτηρισμό και τον προσδιορισμό διαφόρων ειδών και ενώσεων μετάλλων όπως μεταλλοπρωτεΐνες, μεταλλοθειονίνες, συζεύγματα μετάλλου-DNA, καθώς και άλλων βιομόρια που δεσμεύονται με μέταλλα. Επιπλέον περιγράφεται η σύγχρονη τεχνική του metal-tagging όπου επισημασμένα με μέταλλα πρωτεϊνικά μόρια ανιχνεύονται και ταυτοποιούνται ευκολότερα με τους κατάλληλους ανιχνευτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι διάφορες τεχνικές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν συνδυασμένες τεχνικές μοριακής ταυτοποίησης τύπου LC-MS ή LC-MS/MS καθώς και άλλες εξελιγμένες τεχνικές όπως ICP-MS και LA-ICP-MS, που εκτός από την υψηλή ευαισθησία έχουν δυνατότητα στοιχειακής ή ατομικής ταυτοποίησης. (15 σελίδες) (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (EL)
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (EL)
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (EL)
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (EL)
Metabolomics (EN)
Toxicology (EN)
Bioanalysis (EN)
Biopharmaceutical Analysis (EN)
Genomics (EN)
Proteomics (EN)
Biological Samples (EN)
Biosensors (EN)
Systems Biology (EN)
Analytical Techniques (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.