Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων (EL)
INTRODUCTION TO GROUP THEORY (EN)

Θεοχάρη Αποστολίδου, Θεοδώρα (EL)
Theochari Apostolidou, Theodora (EN)

Καρύδης, Ιωάννης (EL)
Αντωνιάδης, Ιωάννης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Antoniadis, Ioannis (EN)
Karydis, Ioannis (EN)

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η Θεωρία Ομάδων για αναγνώστες που δεν έχουν κάποια σχετική γνώση και απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Μαθηματικών , Φυσικής, αλλά και όσους ενδιαδέρονται για το αντικείμενο. Δίνεται η βασική θεωρία των Ομάδων και των ομομορφισμών τους. Αποδεικνύονται τα Θεωρήματα Ισομορφίας Ομάδων. Αναπτύσσεται η θεωρία δράσης ομάδας σε σύνολο και δίνονται πολλές εφαρμογές αυτής της θεωρίας στη Συνδυαστική. Αναπτύσσεται η θεωρία υποομάδων πεπερασμένων ομάδων με τη χρήση της δράσης ομάδων σε σύνολα. Μελετώνται οι αβελιανές ομάδες και αποδεικνύεται η ταξινόμηση των πεπερασμένα παραγόμενων αβελιανών ομάδων. Ακολουθεί η μελέτη των επιλύσιμων ομάδων και μελετώνται ευρύτερα οι κανονικές σειρές ομάδων. Τα θέματα αυτά εφαρμόζονται στις απλές ομάδες, στις ομάδες μεταθέσεων και σε ομάδες τάξης pq, όπου p,q είναι πρώτοι φυσικοί αριθμοί, καθώς και σε ομάδες μικρής τάξης. (EL)

learningMaterial
book

ΑΠΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΕΠΙΛΥΣΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (EL)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (EL)
ΣΕΙΡΕΣ ΟΜΑΔΩΝ (EL)
ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΙΣΟΜΟΡΦΙΑΣ (EL)
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ (EL)
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΑΒΕΛΙΑΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
Classification Of Cyclic Groups (EN)
Sylow Theorems (EN)
Finitely Generated Abelian Groups (EN)
Groups Of Certain Order (EN)
Matrix Groups (EN)
Isomorphism Theorems (EN)
Series Of Groups (EN)
Simple Groups (EN)
Permutation Groups (EN)
Solvable Groups (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.