Λογοτεχνική Ανασκόπηση της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Λογοτεχνική Ανασκόπηση της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

Γιάλλουρος, Ελίνος

Λουκά, Χριστόδουλος

MSc Thesis

Χρηματοδότηση ναυτιλίας
Ναυτιλιακές εταιρείες
Τραπεζικά δάνεια
Μεθόδοι χρηματοδότησης


Ελληνική γλώσσα

2018-05


Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Σχολή Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2018-09-25T11:20:50Z

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.