Διερεύνηση την αυτόχθονης μικροχλωρίδας ζυμούμενων φρούτων προς αναζήτηση χρήσιμων ζυμών για παραγωγή ζύθου και cider

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση την αυτόχθονης μικροχλωρίδας ζυμούμενων φρούτων προς αναζήτηση χρήσιμων ζυμών για παραγωγή ζύθου και cider

Ξενοφώντος, Ελένη

Τσάλτας, Δημήτριος

MSc Thesis

Φρούτα
Ζύμες
Hanseniaspora uvarum
Μπύρα
Cider
Saccharomyces cerevisiae


Ελληνική γλώσσα

2019-05


Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2019-07-12T07:29:45Z

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.