Αποτίμηση της καταλληλότητας χρήσης αντικειμενοστρεφών μετρικών για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης σφαλμάτων σε λογισμικό ανοικτού κώδικα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Αποτίμηση της καταλληλότητας χρήσης αντικειμενοστρεφών μετρικών για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης σφαλμάτων σε λογισμικό ανοικτού κώδικα

Φιλιππόπουλος, Χρήστος

Ξένος, Μιχάλης
Philipopoulos, Christos

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Τεχνολογία λογισμικού
Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα
Open Source Software
Software quality
Ποιότητα λογισμικού
Software engineering


Ελληνική γλώσσα

2012-11-06


Κύπρος

2012-11-06T09:33:58Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.