Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Chapter 04 - The Ottoman Period, 1571-1878

Stavrides, Theocharis

Kazamias, George
Christoforou, Petros
Rodosthenous, Christos
Petrides, Antonis
Koumas, Emmanouel
Mavrotheris, Stathis
Matheou, Georgia
Epiphaniou, Michalis
Gregoriou, Elena

Book chapter

Self-consciousness
Francomati
Incorporation
Reaya
Muhassıl
Çiftlik
Serfs
Musellim
Locust
Timariot System
Devşirme
Askeri
Education
Islamizations
Drought
Kadı
Cizye
Malaria
Conquest
Church of Cyprus
Tithe
Dragoman of the Porte
Decline
Colonization (sürgün)
Divan
Plague
Berat
Survey (tahrir)
Sipahi
Timar
Decentralization
Beylerbeyi
Pious Foundations (vakıf)
Βeylerbeylik
Kaza
Commercialization
Zimmi

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
Open University of Cyprus (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013-01-01


2013-01-01T08:59:16Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.