Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Conditional Access σε συστήματα IPTV

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Conditional Access σε συστήματα IPTV

Μιχαηλίδης, Μιχαήλ

Νταγιούκλας, Αναστάσιος
Michaelides, Michael

Μεταπτυχιακή Διατριβή

IPTV
Conditional Access System


Ελληνική γλώσσα

2013-03-11


Κύπρος

2013-03-11T10:30:12Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.