Μελέτη ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος δημόσιου νοσοκομείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Μελέτη ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος δημόσιου νοσοκομείου

Λύγδας, Ναπολέων

Ligdas, Napoleon
Γκρίτζαλης, Στέφανος

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πληροφοριακά συστήματα
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Security of an information system
Information Systems


Ελληνική γλώσσα

2013-06-28


Κύπρος

2013-06-28T07:49:05Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.