Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο

Κουρέας, Άνθος

Θεοδώρου, Μάμας
Koureas, Anthos

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Ποιότητα ζωής
Coronary astery disease
Στεφανιαία νόσος
Peripheral arterial disease
Περιφερική αρτηριακή νόσος
SF-36
Quality of life


Ελληνική γλώσσα

2011-07-28

ΔΜΥ/2009/00009

Κύπρος

2011-07-28T10:59:13Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.