Από την κοινοτική στην ιατρική διερμηνεία: η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Από την κοινοτική στην ιατρική διερμηνεία: η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα. (EN)

Dogoriti, Eleftheria

Η κοινοτική και η ιατρική διερμηνεία έχοντας αναπτυχθεί και θεσμοθετηθεί σε κάποιες χώρες που έχουν δεχτεί οικονομικούς μετανάστες αλλά και πρόσφυγες, αποτελούν την πυξίδα για την οργάνωση και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Το παρόν πόνημα διερευνά μέσα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες την ταυτότητα της κοινοτικής και της ιατρικής διερμηνείας με στόχο να αναδείξει τον κοινωνικό τους ρόλο, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους υπόσταση, και προσπαθεί να κάνει μια πρώτη αποτίμηση της παροχής διερμηνείας σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα έχοντας ως μέσο σύγκρισης τη διεθνή πρακτική. Θα διαπιστωθεί ότι η έλλειψη καταρτισμένων ιατρικών διερμηνέων ισορροπείται από άτομα του οικείου περιβάλλοντος των αλλοδαπών ασθενών τα οποία λειτουργούν ως διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, ενώ οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας αγνοούν βασικές αρχές ιατρικής διερμηνείας και προσπαθούν να ανταποκριθούν στακαθήκοντά τους στηριζόμενοι στην διαπολιτισμική μεσολάβηση των διερμηνέων. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοινοτική διερμηνεία (EN)
ιατρική διερμηνεία (EN)
υπηρεσίες υγείας (EN)


International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Αγγλική γλώσσα

2016-10-06


Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University (EN)

2241-7214
2241-4304
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Τόμ. 5 (2016): Community Interpreting at Greek and International Level: A Step Towards Professional Autonomy; 42-55 (EL)
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Vol. 5 (2016): Community Interpreting at Greek and International Level: A Step Towards Professional Autonomy; 42-55 (EN)

Copyright (c) 2016 Eleftheria Dogoriti (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.