δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Table of Contents (EN)

Translation and Intercultural Communication, International Journal of Language

. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Αγγλική γλώσσα

2019-04-15


Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University (EN)

2241-7214
2241-4304
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Τόμ. 8 (2019): AVT as a Bridge for Communication: From Language Learning to Accessibility; 2-3 (EL)
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Vol. 8 (2019): AVT as a Bridge for Communication: From Language Learning to Accessibility; 2-3 (EN)

Copyright (c) 2019 International Journal of Language Translation and Intercultural Communication (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.