Η χρησιμότητα των pivot σημείων στην αρχικοποίηση του πληθυσμού των γενετικών αλγορίθμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
The usefulness of pivot points in initializing the genetic algorithm population
Η χρησιμότητα των pivot σημείων στην αρχικοποίηση του πληθυσμού των γενετικών αλγορίθμων

Γράψα, Θεοδούλα
Κωτσιαντής, Σωτήρης
Παπανικολάου, Αθανασία

Papanikolaou, Athanasia
Kotsiantis, Sotiris
Grapsa, Theodoula

--
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η χρησιμότητα των pivot σημείων στην αρχικοποίηση των Γενετικών αλγορίθμων. Αναλύεται ο τρόπος παραγωγής τους και το πως αυτά αξιοποιούνται στην παραγωγή του αρχικού πληθυσμού των Γενετικών αλγορίθμων. Στην συνέχεια, γίνεται σύγκριση (αριθμός επαναλήψεων και χρόνος τρεξίματος), χρησιμοποιώντας γνωστά test problems, του κλασσικού Γενετικού αλγορίθμου και του pivot Γενετικού αλγορίθμου. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν απο ττην σύγκριση αυτή.

Technical Report

Pivot σημεία
Pivot points
Γενετικοί αλγόριθμοι
Βελτιστοποίηση
Optimization
Genetic algorithms


Αγγλική γλώσσα

2015
2018-03-21T12:44:41Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.