Εφαρμογή της μεθόδου των καυστικών στον πειραματικό προσδιορισμό του λόγου του Poisson

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1988 (EL)
Application of the method of caustics to the experimental determination of the Poisson ratio
Εφαρμογή της μεθόδου των καυστικών στον πειραματικό προσδιορισμό του λόγου του Poisson

Ioakimidis, Nikolaos

Ιωακειμίδης, Νικόλαος

Η κλασική οπτική μέθοδος των καυστικών χρησιμοποιείται για τον άμεσο πειραματικό προσδιορισμό του λόγου του Poisson ενός ισότροπου ελαστικού υλικού. Απαιτούνται μόνο ένα απλό πείραμα εφελκυσμού και η μέτρηση δύο διαμέτρων καυστικών. Δεν χρειάζονται οι αριθμητικές τιμές όλων των άλλων σταθερών στην πειραματική διάταξη. Η μέθοδος αυτή είναι εφαρμόσιμη για καυστικές τόσο από ανάκλαση όσο και από διέλευση του φωτός. Περιγράφεται επίσης σύντομα η περίπτωση του πειραματικού προσδιορισμού του μέτρου ελαστικότητας (με γενίκευση της πιο πάνω μεθόδου). Αναφέρονται επίσης αρκετές επιπλέον δυνατότητες.
Greek General Secretariat of Research and Technology
The classical optical method of caustics is used for the direct experimental determination of the Poisson ratio of an isotropic elastic material. Only one simple tension experiment and the measurement of two diameters of caustics are required. The numerical values of all other constants in the experimental set-up are not required. This method is applicable both for reflected and for transmitted caustics. The case of the experimental determination of the modulus of elasticity (by a generalization of the above method) is also described in brief. Several additional possibilities are also reported.

Technical Report

Plane isotropic elasticity
Elastic constants
Καυστικές
Πειραματική διάταξη
Experimental set-up
Modulus of elasticity
Ελαστικές σταθερές
Κυκλικά εγκλείσματα
Poisson's ratio
Circular inclusions
Οπτικές μέθοδοι
Reflected caustics
Καυστικές από διέλευση του φωτός
Circular holes
Μέτρο ελαστικότητας
Λόγος του Poisson
Caustics
Καυστικές από ανάκλαση του φωτός
Optical methods
Κυκλικές οπές
Transmitted caustics
Επίπεδη ισότροπη ελαστικότητα


Αγγλική γλώσσα

1988-09-02
2018-04-05T14:12:17Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.