Τεχνική αναφορά προγράμματος "Μορφολογία και γλωσσική επαφή : Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική" - Aristeia Ι/643

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνική αναφορά προγράμματος "Μορφολογία και γλωσσική επαφή : Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική" - Aristeia Ι/643

Ράλλη, Αγγελική

Ralli, Aggeliki

--
To παρόν κείμενο αποτελεί την τελική αναφορά υλοποίησης του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (ΜΟRILΑΝ) » (Αριστεία Ι/643) για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως τον Οκτώβριο του 2015. Στην παρούσα αναφορά, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι Ενότητες Εργασίας, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην αρχική πρόταση υποβολής και ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο, και αναλύονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί για την υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση των παραδοτέων. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί αλλά γίνεται και αναλυτική περιγραφή της συμβολής του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Σε κάθε ενότητα εργασίας και στο τέλος της παρούσας αναφοράς περιγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα και τα παραδοτέα που έχουν προκύψει.
ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Technical Report

Μορφολογία
Γλωσσική επαφή
Morphology
Νεοελληνικές διάλεκτοι
Language contact
Modern Greek dialects


Ελληνική γλώσσα

2015-10
2015-11-12T11:37:38Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.