δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFUNCTIONAL PROGRAMMING WITH QUADTREES (EN)

KOLLIAS, JG (EN)
BURTON, FW (EN)

N/A (EN)

The authors consider the user of modern functional languages, which support user-defined data types, polymorphic types and functions, pattern matching, and several kinds of modularity, as well as two important features not found in most conventional languages: lazy evaluation and higher order functions. Coroutines, modularity, and parallelism are discussed. The authors describe how a functional language provides these modern features (EN)

journalArticle

Lazy Evaluation (EN)
Data Type (EN)
Pattern Matching (EN)
Functional Language (EN)
Functional Programming (EN)
Higher-order Functions (EN)
Polymorphism (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

IEEE SOFTWARE (EN)

1989


IEEE COMPUTER SOC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.